ESP CAT
  • DIESEL PREMIUM

    Preus actualitzats i vàlids a Vilamalla, excepte error tipogràfic.

  • BENZINA 95

    Preus actualitzats i vàlids a Vilamalla, excepte error tipogràfic.

  • AdBlue0.490

    Preus actualitzats i vàlids a Vilamalla, excepte error tipogràfic.

Avanza Oil

Demanar Targeta

Benzineres
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), consento que les dades facilitades en el formulari siguin incorporades en un fitxer automatitzat del que és titular AVANZA FUSION SL amb la finalitat de tramitar i gestionar la sol·licitud de la targeta client preferent, la tramesa d'informació comercial sobre serveis i/o productes que AVANZA FUSION SL o empreses del grup i filials poguessin oferir a l'usuari d'aquesta targeta. L'emplenament de totes les dades personals facilitades és totalment voluntària, però necessària per a la gestió de la seva sol·licitud i l'usuari es fa responsable sobre la seva veracitat i exactitud. Consento que les meves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment, a altres entitats pertanyents al grup d'empreses AVANZA FUSION SL, filials i participades, així com a altres persones físiques o jurídiques que, així mateix, desenvolupin qualsevol de les referides activitats i amb les quals les diferents entitats de les empreses abans esmentades concloguin acords de col·laboració. Tot això tant si es formalitzés cap mena d’operació, o no. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades al domicili de AVANZA FUSION SL situat al carrer Ponent, 10 - 17469 VILAMALLA (Girona).
Avanza Oil

On Som?

Benzineres

Carrer Ponent nº 10 - Pont del Princep - Vilamalla.

Descarrega la nostra Aplicació.

Tindràs informació actualitzada del nostres preus, t'informarem de les nostres promocions i moltes coses mes.

AVANZA OIL

Contacte

BENZINERES